سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹
«هفته دفاع مقدس، گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی گرامی باد.»