جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
امام سجاد(ع): بهترین کلید گشایش کار‌ها، راستگویى و بهترین مُهرِ پایانى آن وفادارى است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  آیا حکم چند همسری که از قوانین اسلامی بلکه به گفته برخی از احکام ضروری...

  گرچه جواز چند همسری از قوانینی است که در اسلام مورد تایید قرار گرفته اما از واجبات وقوانین دائمی وغیر قابل تغییر نیست...
  پاسخ کامل