پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
باد پائیزی اگر برگ خزان را می برد، مهر زهرا هم گناه شیعیان را می برد
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  آيا اعتقاد به جنّ نشانه متأثر شدن قرآن از فرهنگ اعراب نيست؟...

  طرفداران نظريه رسوخ فرهنگ عصرى در قرآن، موجودات ماوراء طبيعت را دست آويز استدلال خود قرار داده اند و گفته اند: پيش ...
  پاسخ کامل