پنجشنبه ۰۶ تير ۱۳۹۸
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  از نظر امام علی مهمترین علت انحطاط اخلاقی انسان و جامعه کدام است؟...

   بسم الله الرحمن الرحیم امام علی در این باره می فرمایند: (۱) ازری  بنفسه من استشعر الطمع و رضی بالذل من...
  پاسخ کامل