سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  مقصود از محاسبه اعمال چیست؟ ،نگاه قرآن به این موضوع چگونه است؟ لطفا در...

  از نام‌های قیامت در قرآن «یوم الحساب»[1] است، یعنی روزی كه خداوند به حساب اعمال بندگان خود می‌ر...
  پاسخ کامل