چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بیست و ششمین نشست گفتمان دینی با موضوع «تنهایی و معنای زندگی» سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت: 16
 • تفسیر سال 1396

 • تفسیر سال 1396

   

  96/04/11 کلیک کنید
  96/04/18 کلیک کنید
  96/04/26 کلیک کنید
  96/05/01 کلیک کنید
  96/05/22 کلیک کنید
  96/06/12 کلیک کنبد
  96/06/19 کلیک کنید
  96/6/26 کلیک کنید
  96/07/16 کلیک کنید
  96/9/26 کلیک کنید
  96/10/03 کلیک کنید
  96/10/10 کلیک کنید
  96/10/17 کلیک کنید
  96/10/24 کلیک کنید
  96/11/01 کلیک کنید
  96/11/08 کلیک کنید
  96/11/15 کلیک کنید
  96/11/22 کلیک کنید
  96/11/29 کلیک کنید
  96/12/06 کلیک کنید
  96/12/13 کلیک کنید