چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بیست و ششمین نشست گفتمان دینی با موضوع «تنهایی و معنای زندگی» سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت: 16
 • تفسیر سال 1395

 • تفسیر سال 1395

   

  95/01/15 کلیک کنید
  95/01/29 کلیک کنید
  95/02/05 کلیک کنید
  95/02/12 کلیک کنید
  95/02/19 کلیک کنید
  95/02/26 کلیک کنید
  95/03/09 کلیک کنید
  95/03/16 کلیک کنید
  95/04/20 کلیک کنید
  95/05/03 کلیک کنید
  95/05/10 کلیک کنید
  95/05/17 کلیک کنید
  95/05/31 کلیک کنید
  95/06/07 کلیک کنید
  95/06/14 کلیک کنید
  95/06/21 کلیک کنید
  95/06/28 کلیک کنید
  95/07/04 کلیک کنید
  95/07/25 کلیک کنید
  95/08/02 کلیک کنید
  95/08/09 کلیک کنید
  95/08/16 کلیک کنید
  95/08/23 کلیک کنید
  95/09/21 کلیک کنید
  95/09/28 کلیک کنید
  95/10/12 کلیک کنید
  95/10/19 کلیک کنید
  95/10/26 کلیک کنید
  95/11/03 کلیک کنید
  95/11/10 کلیک کنید
  95/11/17 کلیک کنید
  95/11/24 کلیک کنید
  95/12/01 کلیک کنید
  95/12/08 کلیک کنید