چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بیست و ششمین نشست گفتمان دینی با موضوع «تنهایی و معنای زندگی» سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت: 16
 • تفسیر سال 1393

 • تفسیر سال 1393

   

  93/03/04 کلیک کنید
  93/03/11 کلیک کنید
  93/03/18 کلیک کنید
  93/03/25 کلیک کنید
  93/04/01 کلیک کنید
  93/05/12 کلیک کنید
  93/05/19 کلیک کنید
  93/05/26 کلیک کنید
  93/06/09 کلیک کنید
  93/06/23 کلیک کنید
  93/06/30 کلیک کنید
  93/07/06 کلیک کنید
  93/07/20 کلیک کنید
  93/07/27 کلیک کنید
  93/08/18 کلیک کنید
  93/08/25 کلیک کنید(1)
  93/08/25 کلیک کنید(2)
  93/09/09 کلیک کنید
  93/09/16 کلیک کنید
  93/10/07 کلیک کنید
  93/10/21 کلیک کنید
  93/10/28 کلیک کنید
  93/11/05 کلیک کنید(1)
  93/11/05 کلیک کنید(2)
  93/11/19 کلیک کنید
  93/12/03 کلیک کنید
  93/12/10 کلیک کنید
  93/12/24 کلیک کنید