پنجشنبه ۰۶ تير ۱۳۹۸
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
  • سوال: |-| تاریخ ثبت: ۱۳۹۸,۰۴,۰۶ |-| پایان: ۱۳۹۸,۰۴,۰۶