چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بیست و ششمین نشست گفتمان دینی با موضوع «تنهایی و معنای زندگی» سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت: 16
  • سوال: گلستان آیه 61 |-| تاریخ ثبت: ۱۳۹۷,۰۹,۱۷ |-| پایان: ۱۳۹۷,۱۰,۲۹