چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بیست و ششمین نشست گفتمان دینی با موضوع «تنهایی و معنای زندگی» سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت: 16
برای دانلود عناوین روی آنها کلیک کنید
شماره7بهار1396
 • جرجان و استرآباد آوازه ای بلند در تاریخ دارد«آیت الله سیدکاظم نورمفیدی»
 • رسالت اصلی دانشنامه ها آگاهی بخشی است.«سیدمجتبی نورمفیدی»
 • دانش نامه گلستان بیانگر تبار تاریخی و فرهنگی این جغرافیاست.«دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»
 • تجربه ی کار دسته جمعی با شیوه ایی نو در شناخت و معرفی سرزمین گرگان. «رحمت الله رجایی»
 • دانشنامه و جغرافیای طبیعی سرزمین گرگان.«دکتر مزدک دربیکی»
 • دانشنامه ی گلستان در ابتدای راه.«محمود اخوان مهدوی»
 • دانشنامه گلستان اتصال دهنده پاره های فرهنگی استان.«آنادردی عنصری»
 • رونمایی از دانشنامه به روایت تصویر
 • سیری در تاریخ کتول، فندرسک و رامیان.«شادروان دکترجمشید قائمی»
 • تأثیر اوضاع سیاسی بر سینمای ایران(42- 1332)«سیداحمد حسینی»
 • دو داستان کوتاه. «سیدحسین میرکاظمی»
 • ضرب المثل ها، اصطلاحات و زبان زدها استرآبادی.«محمدرضا اثنی عشری»
 • جایگاه شناخت خوراک بومی در روند مطالعات بومی ـ محلی. «محمود اخوان مهدوی»
 • حلوا اُماج
 • نان ترکمن.«منصور مرادی»
 • تدفین و ترحیم در میان ترکمن ها«کاظم طلیعی»
 • توصیف تاریخی ایران.«بهناز بغیری»
 • شیوه فرمانروایی زیاریان
 • نگاهی به رمان غول مدفون. «حمید نامجو»
 • معرفی نسخه اهدایی. «مریم محمدشفیع»
 • از نوشتن
 • اخبار