سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  مهربانی خدا را چگونه درک کنیم؟...

  رحمت، به معنای نرمى و نرمخویى است که نیکى کردن به مورد رحمت را اقتضا مى کند. این واژه گاهى درباره مهربانى و نرم دلى ب...
  پاسخ کامل